WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 

  • Nieruchomość położona miejscowości Pacyna przy ul. Wyzwolenia 11, numer działki 58 obręb geodezyjny Model, dla których Sąd Rejonowy w Gostyninie, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr PL1G/00013723/4, w budynku opisanym powyżej na działce nr 58 obręb geodezyjny Model znajduje się lokal użytkowy o powierzchni 23,69 metrów kwadratowych
  • Lokal przeznaczony jest na prowadzenie gabinetu stomatologicznego.
  • Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną., wodną, centralne ogrzewanie oraz  pomieszczenia   przynależne, tj. korytarz, WC,  pomieszczenia z umywalką  oraz   wiatrołap
  • Kwota czynszu najmu wynosi  netto 236,90 zł (10,00 zł + podatek VAT za 1 m2 ), do kwoty czynszu będzie każdorazowo doliczany podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dacie wystawiania faktury VAT.
  • Dodatkowo Najemca obowiązany jest do zapłaty opłat eksploatacyjnych związanych z korzystaniem z Przedmiotu Najmu, co obejmuje opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną – według stanów liczników zainstalowanych w Przedmiocie Najmu – oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Termin zapłaty czynszu – przelewem z góry do 10 dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy w Pacynie lub na rachunek bankowy Wynajmującego 78 9042 1084 0680 0143 2000 0010
  • Najem lokalu – na czas oznaczony do 31 grudnia 2023r. na podstawie Uchwały Nr 83/XIV/2020 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 czerwca 2020r