Powszechny Spis Rolny 2020 – prośba o wsparcie

Warszawa, 25 września 2020 r.

Sołtysi z województwa mazowieckiego

Powszechny Spis Rolny 2020 – prośba o wsparcie
Jak Państwo z pewnością wiedzą, w dniach 1 września – 30 listopada br. na terenie całego kraju odbywa się Powszechny Spis Rolny 2020. Jest to najważniejsze badanie polskiego rolnictwa realizowane raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. Dzięki uzyskanym podczas spisu rolnego informacjom lokalne, regionalne i krajowe instytucje mogą prowadzić działania wspierające rolników, tworzyć strategie dla społeczności wiejskich i podejmować skuteczne decyzje zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe. Dane spisowe są też kluczowe podczas ustalania unijnych dopłat dla rolnictwa.
Wielu rolników z Mazowsza zwleka ze spełnieniem obowiązku spisowego. Być może brakuje wśród nich świadomości, jak bardzo istotny dla polskiego rolnictwa jest Powszechny Spis Rolny 2020.
Mając na uwadze Państwa autorytet wśród mieszkańców i rolników, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o podjęcie się roli Ambasadora Powszechnego Spisu Rolnego 2020 i aktywne włączenie się w promocję tego wydarzenia. Są Państwo liderami lokalnych społeczności i jednocześnie pośrednikami między mieszkańcami a administracją publiczną. Bardzo liczymy, że jako Sołtysi będą Państwo aktywnie namawiać rolników w Państwa sołectwie do wypełnienia obowiązku spisowego, przekazując im rzetelne i sprawdzone informacje o spisie rolnym oraz wywieszając przekazane plakaty na tablicach ogłoszeń. Jeśli sami są Państwo rolnikami, to mamy nadzieję, że dają Państwo dobry przykład i wypełnili już Państwo formularz spisowy.
Zdajemy sobie sprawę, że wśród rolników pojawiają się obawy i wątpliwości, co do celu spisu i zakresu pytań. W tym miejscu chcielibyśmy wyraźnie podkreślić: NIE ZBIERAMY DANYCH DOT. WYSOKOŚCI DOCHODÓW CZY MAJĄTKU rolników. Jeśli pojawiają się pytania o źródła dochodu, to chodzi jedynie o podanie procentowego udziału rolniczych i pozarolniczych źródeł dochodu. Natomiast celem pytań o sprzęt rolniczy nie jest sprawdzenie jego wartości, tylko ocena stopnia zautomatyzowania produkcji danego gospodarstwa.
W razie innych pytań rolników i mieszkańców Państwa sołectw pozostajemy do dyspozycji i chętnie udzielimy wszelkich potrzebnych informacji. Najlepiej kontaktować się przez Infolinię Spisową pod numerem 22 279 99 99.
Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/.
Zachęcamy do obserwowania kont społecznościowych Urzędu Statystycznego i udostępniania zamieszczanych tam informacji na swoim profilu: https://www.facebook.com/UrzadStatystycznywWarszawie oraz
https://twitter.com/Warszawa_STAT.

 

DYREKTOR
Zofia Kozłowska