Międzynarodowy Dzień Mediacji

Z uwagi na Międzynarodowy Dzień Mediacji, który przypada na 15 października 2020r w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie udzielane będą informacje na temat postępowania mediacyjnego.
Wszelkie informacje w zakresie postępowania mediacyjnego udzielane będą w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie, ul. 3-go Maja 17 w dniu 15 października 2020r. (środa) w godz. 7:30-15:30, bądź telefonicznie pod numerem tel. 47 705 32 81.
Ponadto informujemy, że w ramach obchodów Międzynarodowego dnia Mediacji w dniu 15 października 2020r dyżury w zakresie udzielania informacji na temat instytucji mediacji będą udzielali wyłącznie telefonicznie (w środę pod numerem telefonu 024 352 08 63, czwartek 0 24 352 08 44, piątek 0 24 352 08 78) sędziowie, kuratorzy sądowi oraz asystenci Sądu Rejonowego w Gostyninie w siedzibie Sądu Rejonowego w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 43.