Informacja o przetargu

Powiat Gostyniński z siedzibą Starostwa Powiatowego w Gostyninie ul. Dmowskiego 13; 09-500 Gostynin.

ogłasza

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA 10-LETNIĄ DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH.