Koła Łowieckiego „HUBERTUS” – nowy adres do korespondencji

Zgodnie z uchwalą Zarządu Koła Łowieckiego „HUBERTUS” został ustanowiony adres do korespondencji ul. Papieża Jana Pawła II 11/30, 99-300 Kutno.
Siedziba Koła Łowieckiego „HUBERTUS” znajduje się na ul. Dobrzyńskiej 60 A, 09-400 Płock.
Wszelką korespondencję dotyczącą Koła Łowieckiego „HUBERTUS” proszę kierować na adres Waldemar Karpiński, ul. Papieża Jana Pawła II 11/30, 99-300 Kutno.

 

Załączniki:
Pismo przewodnie dot. zmiany adresu do korespondencji – Zarząd Koła Łowieckiego „HUBERTUS”