Program usuwania wyrobów zawierających azbest

 

Realizacja inwestycji pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pacyna” w 2020 roku

Odbiór wyrobów zawierających azbest pochodzącego z demontażu   – 78,165 Mg.
Poniesione koszty:  47.274,19
w tym:
– Kwota otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 31.266,00 zł.
– Środki własne Gminy Pacyna – 16.008,19