Informacja dla rolników

W nawiązaniu do pisma Głównego Lekarza Weterynarii znak:
GIWz.400.8.31.2020 z dnia 30 grudnia 2020r., uprzejmie informuję, że w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została podjęta decyzja dotycząca wycofania z dniem 01.01.2021 r. druków zgłoszeń dwupodpisowych (tj. zgłoszenie przemieszczenia zwierzęcia podpisanego jednocześnie przez zbywającego i nabywającego). Oznacza to, iż każda ze stron będzie musiała dokonać indywidualnego zgłoszenia zdarzenia zwierzęcego.
Zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich oznakowanych należy
dokonać na formularzach jednopodpisowych. W przypadku posiadania druków dwupodpisowych (na których jest możliwość złożenia podpisu zarówno przez nabywającego, jak i przez zbywającego) należy pamiętać, aby taki druk był podpisany tylko przez jednego z posiadaczy.
Obowiązujące formularze dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt
znajdują się na stronie internetowej Agencji w zakładce: „Identyfikacja i
Rejestracja Zwierząt”: https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/formularze-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierzat-gospodarskich.html

Przypominamy o możliwości skorzystania z Portalu IRZplus.

Z poważaniem
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku
lek. wet. Marek Sankiewicz

Załączniki:
Informacja dla rolników – pismo przewodnie