Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pacyna na okres 3 lat zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RZT.070.1.466.24.2019.

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat (przedstawione ceny są cenami netto)
Taryfowa
grupa
odbiorców
usług
Rodzaj cen i stawek opłat
w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Grupa 1 cena wody (zł/m3) 3,38 3.46 3,54
stawka opłaty abonamentowe!’ zł/odb./mies. 2,00 2,00 2,00
Grupa 2 – cena wody (zt/m3) 3,51 3,59 3,68
stawka opłaty abonamentowe] zł/odb /mieś. 2,00 2,00 2,00
Grupa 3 cena wody (zł/m3) 3,50 3,58 3,67
stawka opłaty abonamentowej zł/odb./ mieś. 1,00 1,00 1,00
I. WYSOKOŚĆ CEN ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Wyszczególnienie Wielkość cen (podane są cenami netto)
Taryfowa
grupa
odbiorców
usług
Rodzaj cen w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Grupa 1 – cena ścieków (zł/m3) 4,37 4,46 4,56
Grupa 2 cena ścieków (zł/m3) 4,37 4,46 4,56

Załączniki:
Decyzja nr WA.RZT.070.1.466.24.2019.