Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Wzorem lat ubiegłych, do inicjatywy koordynowanej przez Ministerstwo – Sprawiedliwości, jaką jest „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” włącza się Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie.
W bieżącym roku, obchody będą odbywały się w dniach 22-28 lutego. Natomiast dzień 22 lutego ustanowiono Dniem Ofiar Przestępstw.
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie w dniach od 22 do 26 lutego 2021 roku (poniedziałek-piątek) w godz. 10:00-13:00 będą oczekiwać na osoby zainteresowane uzyskaniem porad w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie ul. 3-go Maja 17 lub pod nr telefonu 47 7053 218

Na terenie siedziby Sądu Rejonowego w Gostyninie, ul. 3-go Maja 43, pokój 118 (I piętro) w dniach 22, 23, 24, 25 i 26 lutego 2021 r. w godz. 9:00 – 15:00, będą pełnione dyżury, podczas których asystenci sędziów oraz kuratorzy zawodowi będą udzielać stosownych porad i informacji.

Wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem zapraszamy do kontaktu w czasie pełnionych dyżurów.

Sąd Rejonowy w Gostyninie informuje, że pod adresem www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy znajduje się lista organizacji, które świadczą pomoc finansową z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.