OGŁOSZENIE

 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urząd Gminy w Pacynie realizując zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie informuje, że mieszkańcy (dorośli, młodzież i dzieci) Gminy Pacyna, którzy borykają się z problemami uzależnienia, przemocy w rodzinie oraz  są w trudnej sytuacji życiowej  i szukają pomocy mogą zasięgnąć porady psychologa i terapeuty.

Wszystkie konsultacje i porady udzielane są nieodpłatnie.

Z porad i konsultacji można skorzystać osobiście w  siedzibie Urzędu Gminy Pacyna, ul. Wyzwolenia 7 (parter, sala narad) lub pod nr telefonu 537 620 032.

Harmonogram dyżurów

Terapeuta w godzinach 15.00 – 17.00 w dniach:
9 kwietnia 2021 r. (piątek)
21 kwietnia 2021 r.(środa)

Psycholog w godzinach 15.30 – 17.30 w dniach:
22 kwietnia 2021 r. (czwartek)
29 kwietnia 2021 r.(czwartek)

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 24 2858045 w godzinach pracy Urzędu Gminy.