OGŁOSZENIE – Usuwanie folii rolniczych

Ogłasza się nabór wniosków w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
Wobec powyższego osoby zainteresowane sprawą proszę o złożenie informacji o ilości posiadanych i zdeklarowanych do utylizacji odpadów takich jak:

–   folie rolnicze;
–   siatka i sznurek do owijania balotów;
–   opakowania po nawozach
–   BIG BAGI.

Informację proszę złożyć w formie wniosku, który można pobrać w Urzędzie Gminy w Pacynie lub na stronie bip@pacyna.mazowsze.pl

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Pacynie w nieprzekraczalnym  terminie do dnia  24 czerwca 2021 roku .
Prosimy o rzetelne podanie danych o ilości i rodzajów posiadanych odpadów od usunięcia.
W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Zainteresowani we własnym zakresie  zobowiązani są dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca odbioru wskazanego przez gminę.
Z chwilą uzyskania dofinansowania posiadacze zgłoszonych odpadów zostaną powiadomieni o dalszych działaniach dot. realizacji złożonych wniosków.

Załączniki
Wniosek dla osób zainteresowanych usunięciem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Ogłoszenie na nabór wniosków w ramach programu pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. „