Zgłaszanie powierzchni planowanych upraw maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na terenie gminy Pacyna w 2022 r.

W związku z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U z 2020 r. poz. 2050) pisemne zgłaszanie zapotrzebowania w zakresie powierzchni upraw w 2022 r. maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na terenie gminy Pacyna należy dostarczyć w terminie do dnia
5 września 2021 r.
do Urzędu Gminy Pacyna ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna.

Wójt Gminy Pacyna
Krzysztof Woźniak