Szacowanie szkód w rolnictwie powstałych w wyniku deszczu nawalnego

.

OGŁOSZENIE
Szacowanie szkód w rolnictwie powstałych w wyniku deszczu nawalnego

Rolnicy posiadający grunty na terenie Gminy Pacyna, których uprawy zostały uszkodzone w wyniku działania deszczu nawalnego w dniu
14 lipca 2021 r. mogą składać wnioski do Urzędu Gminy w Pacynie pok. nr 9 do dnia 29 lipca 2021 r. celem oszacowania strat.

Wniosek dostępny poniżej. Proszę o dokładne i czytelne wypełnienie wszystkich wymaganych pozycji wniosku oraz dołączenie wymaganych załączników.

Po uzyskaniu potwierdzenia wystąpienia zjawiska (deszczu nawalnego) przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, protokoły sporządzone przez komisję szacującą straty zostaną przekazane rolnikowi oraz do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wójt Gminy Pacyna
(-) Krzysztof Woźniak

Załączniki:
Wniosek o oszacowanie szkód.