KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie

KOMUNIKAT Nr 1

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego zasilanego ze Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie, gm. Pacyna zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Czarnów, Sejkowice, Kąty, Przylaski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, po zapoznaniu się z otrzymanym w dniu 06.09.2021 r. wynikiem badania próby wody pobranej w ramach kontroli urzędowej informuje, że jakość wody w wodociągu publicznym zasilanym ze Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie, gm. Pacyna pod względem mikrobiologicznym nie spełnia wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294). W próbkach wody stwierdzono zanieczyszczenie spowodowane bakteriami grupy Coli oraz ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów.

Do czasu przywrócenia jakości wody w w/w wodociągu, zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia zaleca się używanie wody do celów konsumpcyjnych tj. do picia, przygotowania posiłków, potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, wyłącznie po gotowaniu przez minimum 2 minuty.

Woda może być wykorzystywana do celów socjalno – bytowych (spłukiwanie WC).

Powyższy Komunikat obowiązuje do czasu odwołania. Informacje dotyczące jakości wody w wodociągu publicznym zasilanym ze Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie, gm. Pacyna będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyninie.

Załączniki:

KOMUNIKAT Nr 1 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie