Odnowienie pow. leśnych – informacja dla rolników

Starostwo Powiatowe w Gostyninie informuje o możliwości składania wniosków o dotację ze środków budżetu Państwa przeznaczoną na pokrycie kosztów kwalifikowanych w ramach realizacji zadań w 2022 roku związanych z odnowieniem powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych, wynikających z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2021.1275).

Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Gostyninie ul. Dmowskiego 13 osobiście, za pośrednictwem poczty bądź przez e-PUAP w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2021r. włącznie.
Wzór wniosku oraz załącznika można pobrać ze strony: http://gostynin.powiat.pl/informacje-powiatowe/2628-wnioski-na-odnowienie-zniszczonych-powierzchni-lesnych

Starosta Gostyniński

Załączniki: