KOMUNIKAT Nr 2 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie

KOMUNIKAT Nr 2

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego zasilanego
ze Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie, gm. Pacyna zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Czarnów, Sejkowice, Kąty, Przylaski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie na podstawie przedstawionych przez Gminę Pacyna w dniu 17.09.2021 r. sprawozdań z badań prób wody pobranych z wodociągu publicznego Czarnów w ramach kontroli wewnętrznej informuje, że przeprowadzone badania nie wykazały skażenia mikrobiologicznego wody.

W dniu 21.09.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie dokona poboru prób wody w ramach kontroli urzędowej. Na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań zostanie wydana ostateczna ocena jakości wody.

Do czasu ostatecznej oceny jakości wody w wodociągu zaleca się, szczególnie małym dzieciom i osobom z obniżoną odpornością stosowanie środków ostrożności zawartych w Komunikacie Nr 1.

Powyższy Komunikat obowiązuje do czasu odwołania. Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyninie.

Załączniku: Komunikat Nr 2