KOMUNIKAT Nr 3 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie

KOMUNIKAT Nr 3

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego zasilanego ze
Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie, gm. Pacyna zaopatrującego w wodę
mieszkańców miejscowości: Czarnów, Sejkowice, Kąty, Przylaski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, po zapoznaniu się z otrzymanymi w dniu 24.09.2021 r. wynikami badań wody pobranej w dniu 21.09.2021 r. w ramach kontroli urzędowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z wodociągu publicznego zasilanego ze Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie, gm. Pacyna informuje, że przeprowadzone badania nie wykazały skażenia mikrobiologicznego wody. Woda w ww. wodociągu jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki: KOMUNIKAT Nr 3 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie