KOMUNIKAT WS. ZBIÓRKI POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

W dniu 24 września 2021 r. do Urzędu Gminy Pacyna wpłynęło pismo firmy PreZero Service Centrum, Kutno, ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno, informujące o planowanej zbiórce koszy na odpady komunalne – pozostałości z sortowania (zmieszane) – stanowiących własność ww. przedsiębiorcy.

Przypominamy, że zgodnie z podjętymi w 2019 r. uchwałami oraz informacjami przekazywanymi przez tut. Urząd, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany był do wyposażenia się w pojemniki we własnym zakresie.

Pierwotnie akcja zbiórki pojemników zaplanowana była na okres wiosenno-letni 2020 r., jednak
z uwagi na epidemię COVID-19, Wykonawca zdecydował się przesunąć termin.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w przedmiotowej informacji, kosze będą zbierane w dni odbioru odpadów, tj. 13 października, 27 października i 24 listopada 2021 r. po uprzednim ich opróżnieniu.

Ponadto firma PreZero Service Centrum podaje, iż możliwa jest dzierżawa pojemników. Szczegóły dostępne są w piśmie firmy, stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu.

W przypadku posiadania własnego pojemnika należy go czytelnie oznaczyć. Pozwoli to uniknąć omyłkowego zabrania kosza.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie posiada jeszcze prywatnego pojemnika oraz nie jest zainteresowany jego dzierżawą od firmy PreZero, prosimy o niezwłoczne wyposażenie się we własny kosz.

Wszelkie pytania dotyczące tematu dzierżawy koszy, prosimy kierować bezpośrednio do firmy PreZero Service Centrum pod nr telefonu 24 254 29 86 (Biuro Obsługi Klienta).

Załączniki:
Pismo PreZero Service Centrum Sp. z o.o.