OGŁOSZENIE

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urząd Gminy w Pacynie realizując zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie informuje, że mieszkańcy (dorośli, młodzież i dzieci) Gminy Pacyna, którzy borykają się z problemami uzależnienia, przemocy w rodzinie oraz  są w trudnej sytuacji życiowej  i szukają pomocy mogą zasięgnąć porady psychologa i terapeuty.

Wszystkie konsultacje i porady udzielane są nieodpłatnie.

Z porad i konsultacji można skorzystać osobiście w  siedzibie Urzędu Gminy Pacyna, ul. Wyzwolenia 7 (parter, sala narad) lub pod nr telefonu 537 620 032

Harmonogram dyżurów

Terapeuta w godzinach 15.00 – 17.00 w dniach:

11 października 2021 r. (poniedziałek)
26 października 2021 r.(wtorek)

Psycholog w godzinach 15.30 – 17.30 w dniach:

5 października 2021 r. (wtorek)
19 października  2021 r.(wtorek)

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:
24 285 80 45 w godzinach pracy Urzędu Gminy