Komunikat – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku informuje, iż w związku z publikacją rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z
7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, po okresie przejściowym, tj. po 31 października 2021 r., aby świnie mogły opuścić strefę w której są utrzymywane (przemieszczenie do rzeźni bądź innego gospodarstwa), gospodarstwo pochodzenia musi spełniać następujące warunki :

 1. Muszą być spełnione dotychczas obowiązujące zasady bioasekuracji.
 2. Gospodarstwo musi posiadać ogrodzenie – co najmniej budynków w których utrzymywane są świnie, przechowywana pasza oraz słoma.
 3. Gospodarstwo musi posiadać zatwierdzony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii Plan bezpieczeństwa biologicznego.

 

Plan bezpieczeństwa biologicznego zawierać musi minimum:

 1. Podział pomieszczeń dla pracowników/obsługi na strefy brudną i czystą.
 2. Ustanowione zasady wprowadzania do gospodarstwa nowych świń.
 3. Procedury czyszczenia i dezynfekcji obiektów, środków transportu, wyposażenia i higieny pracowników/obsługi.
 4. Zasady dotyczące żywności dla pracowników/obsługi.
 5. Zakaz utrzymywania świń przez pracowników we własnym gospodarstwie.
 6. Zasady ustawicznych szkoleń pracowników/hodowcy.
 7. Ustanowienie, w celu zapewnienia właściwego rozdzielenia różnych jednostek epizootycznych oraz uniknięcia bezpośredniego lub pośredniego kontaktu świń z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego oraz z innymi jednostkami epizootycznymi, procedur właściwego odbioru padliny.
 8. Procedury i instrukcje dotyczące egzekwowania wymogów bioasekuracji od osób i podmiotów dokonujących prac budowlanych lub napraw w pomieszczeniach i budynkach.
 9. Zasady audytu wewnętrznego / samooceny w zakresie wrażania i egzekucji środków bioasekuracji.

Nastąpiła zmiana w nazewnictwie stref:

 • strefa objęta ograniczeniami I – dawna strefa żółta – oznaczona kolorem niebieskim,
 • strefa objęta ograniczeniami II – dawna strefa czerwona – oznaczona kolorem różowym,
 • strefa objęta ograniczeniami III – dawna strefa niebieska– oznaczona kolorem czerwonym

Przemieszczenia w granicach strefy, w której znajduje się gospodarstwo, odbywać się będą na dotychczasowych warunkach, jednak bez konieczności pobierania krwi 7 dni przed wysyłką.

W razie pytań proszę o kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Płocku pod nr telefonu: 24 262 77 92