INFORMACJA DOT. DOWODÓW OSOBISTYCH

W dniu 5 listopada 2021 r. (piątek) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz wydawanie dowodów będzie możliwe do godz. 12.00.

Skrócenie czasu przyjmowania wniosków i pozostałych zdarzeń z obszaru dowodów osobistych spowodowane jest planowanym na ten dzień całkowitym zablokowaniem dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych, w związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.