Uroczyste otwarcie

W dniu 12 listopada 2021 r. w Pacynie odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 583 z rondem oraz odsłonięcie tablicy z jego nazwą, któremu Rada Gminy Pacyna nadała nazwę „Rondo Polskich Olimpijczyków” .

Rozbudowa drogi obejmowała w szczególności:

  1. Budowę ronda,
  2. Wymianę konstrukcji jezdni wraz z poszerzeniami,
  3. Budowę chodników, zjazdów oraz zatok autobusowych i azyli na przejściach dla pieszych oraz miejsc postojowych,
  4. Budowę kanalizacji deszczowej,
  5. Przebudowę przepustów pod drogą,
  6. Przebudowę sieci teletechnicznych, elektroenergetycznych i gazowych,
  7. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele: Samorządu Województwa Mazowieckiego, Powiatowego i Gminnego, Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz wykonawcy robót.