Zmiana firmy odbierającej odpady komunalne

Urząd Gminy w Pacynie uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonanie usługi pn. „Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Pacyna w 2022 roku” została podpisana umowa z nowym Wykonawcą – REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 18 02-981 Warszawa, Oddział w Płocku ul. Przemysłowa 32 09-400 Płock.

Powyższe oznacza, że ww. przedsiębiorca będzie realizował odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu naszej gminy przez najbliższe 12 miesięcy. Nie ulegają zmianie zasady przekazywania i odbioru odpadów jak również kolory worków dla poszczególnych frakcji.
O terminach odbioru odpadów w przyszłym roku, poinformujemy niebawem oddzielnym komunikatem.

Z uwagi na powyższe zmiany prosimy Mieszkańców o wyrozumiałość, szczególnie w pierwszych dniach realizacji usługi przez nową firmę.