Harmonogramy odbioru odpadów na 2022 r.

Urząd Gminy w Pacynie prezentuje poniżej harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie wielorodzinnej: Cały teren Gminy

Nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe: