TERMINARZ WYPŁAT

PŁATNOŚCI ŚWIADCZEŃ GOTÓWKOWYCH PRZYZNANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PACYNIE

  • Świadczenia wychowawcze: 10 dzień każdego miesiąca
  • Świadczenia rodzinne: 15 dzień każdego miesiąca
  • Dodatki osłonowe: 25 marca
  • Inne świadczenia pomocy społecznej: 25 III; 26 IV; 25 V; 24 VI; 26 VII; 26 VIII; 26 IX; 26 X; 25 XI; 21 XII
  • Miejsce i godziny płatności:
    w kasie Urzędu Gminy w Pacynie w godzinach: 10:00-13:30

Osoby, które nie mogą pobrać świadczeń w ustalonych terminach, mogą pobrać świadczenie 28 dnia danego miesiąca (jeżeli 28 dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, wypłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym poprzedzającym ten dzień w godzinach 10:00 – 13:30).