Bezpłatna sterylizacja/kastracja zwierząt z terenu Gminy Pacyna

Fundacja ZWIERZ wraz z Gminą Pacyna zapraszają mieszkańców gminy do wzięcia udziału
w programie „ZWIERZowa Akcja Kastracja”. Akcja ma na celu zmniejszenie liczby zwierząt niechcianych przez upowszechnienie przeprowadzania zabiegów sterylizacji/kastracji
u zwierząt utrzymywanych przez ich opiekunów.

W ramach „Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności” mieszkańcy gminy będą mogli zgłosić się ze swoim zwierzęciem na zabieg kastracji, którego koszt poniosą wspólnie Fundacja ZWIERZ i Gmina Pacyna.

Zasady:

  • Zabieg powinien zostać wykonany we wskazanej przychodni weterynaryjnej.
  • Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie pisemnego wniosku w Urzędzie Gminy w Pacynie (dot. osób pełnoletnich), wraz z oświadczeniem, że zwierzę posiada aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz oświadczeniem, że właściciel wyraża zgodę na elektroniczne znakowanie zwierzęcia oraz rejestrację w ogólnopolskiej bazie danych zwierząt oznakowanych SAFE ANIMAL.
  • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku właściciel zwierzęcia wykonuje zabieg sterylizacji we wskazanym przez Urząd czasie.
  • Dofinansowanie kosztów sterylizacji/ kastracji będzie przyznawane do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Pacyna na rok 2022.
  • W przypadku pojawienia się dodatkowych badań, zabiegów lub usług, komplikacji po zabiegu, wizyt kontrolnych po zabiegu koszty ponosi właściciel. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z leczeniem zwierząt oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia się nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu.
  • Jeżeli w wyniku wstępnej weryfikacji stanu zdrowia nastąpi odmowa zakwalifikowania do wykonania zabiegu kastracji/sterylizacji koszty badania wstępnego ponosi właściciel. Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia zabiegu może być choroba zwierzęcia lub wiek.
  • Zamawiający nie finansuje dodatkowych badań (np. EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu), wykonywanych w ramach weryfikacji stanu zdrowia zwierzęcia, niezbędnych podczas wizyty kwalifikującej – koszt ww. badań pokrywa właściciel zwierzęcia.
  • Fundacja „ZWIERZ” – Ogólnopolska Fundacja na rzecz Ochrony Zwierząt ma prawo weryfikacji wykonanych zabiegów.

Czas realizacji projektu: od 15 kwietnia do 15 października 2022 r.

Dodatkowe informacje: tel. 24 285 80 54 w. 7 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Załączniki: Wniosek o dofinansowanie zabiegu sterylizacji kota/psa w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacyna na rok 2022”