Przygotowania do przyjęcia uchodźców w Ukrainy.

Jednostki OSP Pacyna i OSP Model są już przygotowane na przyjęcie uchodźców z Ukrainy.