Komunikat – Wścieklizna

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku informuje, że na terenie powiatu gostynińskiego, na obszarze leśnym stwierdzono przypadek wścieklizny u padłcgo lisa rudego. W związku z powyższym powiat płocki, miasto Płock oraz powiat gostyniński zostaną wyznaczone jako obszary zagrożonego wścieklizną.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku informuje o konieczności wyprowadzania psów na smyczy i trzymania kotów w pomieszczeniach zamkniętych, pozostawienia zwierząt gospodarskich w’ okólnikach i zamkniętych wybiegach.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z podejrzanym zwierzęciem i nie dotykać zwłok zwierząt podejrzanych.

Warto też zachować ostrożność w przypadku spotkania na swojej drodze dzikiego, również rannego zwierzęcia. Ono także może być zarażone wścieklizną. Nawet w przypadku chęci pomocy, nie należy go dotykać ani podejmować działań na własną rękę, tylko zawiadomić odpowiednie służby.

Powiatowym Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z art. 56 ustawy z dniu 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorob zakaźnych zwierząt, na terytorium Polski obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po ukończeniu 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w> terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.