Przekazanie wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Model

29 kwietnia 2022 r., w Pacynie nastąpiło uroczyste przekazanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Modelu.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili:

 • Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Marek Martynowski – Senator Rzeczypospolitej Polskiej,
  st. bryg. Dariusz Stumski – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 • Artur Czapliński – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
 • Jacek Sokołowski – Radca Komendanta Głównego PSP,
 • bryg. Mariusz Ostrowski – Komendant Powiatowy PSP w Gostyninie,
 • Krzysztof Woźniak – Wójt Gminy Pacyna,
 • Paweł Witold Kalinowski – Burmistrz Miasta Gostynina,
 • ksiądz Zbigniew Ciechomski,
 • przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.
 • radni gminy Pacyna,
 • sołtysi, mieszkańcy gminy.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Panu Maciejowi Wąsikowi Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przez dowódcę uroczystości dh. Ryszarda Krysztofika.
Po uroczystym odegraniu Mazurka Dąbrowskiego i wciągnięciu flagi państwowej na maszt nastąpiło powitanie gości oraz uroczyste przekazanie pojazdu.
Zaproszeni goście gratulowali jednostce samochodu, dziękując za dotychczasową służbę podkreślając profesjonalizm strażaków w prowadzonych działaniach.
Otrzymany pojazd został poświęcony przez proboszcza parafii Pacyna księdza Zbigniewa Ciechomskiego.
Druhowie złożyli podziękowania za przekazany samochód, podkreślając jego wysoką wartość bojową umożliwiającą szybsze i skuteczniejsze niesienie pomocy.

Wójt Krzysztof Woźniak wraz z przewodniczącą rady Marią Obidowską przekazał na ręce zastępcy komendanta  KW PSP Dariusza Stumskiego okazjonalny grawetron z podziękowaniami z logo gminy Pacyna.