„Konsultacje skierowane do osób bezrobotnych i pracodawców”

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie serdecznie zaprasza na
„Konsultacje skierowane do osób bezrobotnych i pracodawców”
w ramach ,,Europejskich Dni Pracodawców 2022”, które odbędą się
w dniach 18 – 19.05.2022r. od godziny 10:00 w siedzibie Powiatowego
Urzędu Pracy w Gostyninie, ul. Płocka 66/68.

Cel wydarzenia:

 • promocja usług rynku pracy,
 • promocja subsydiowanych form aktywizacji zawodowej,
 • informacja dotycząca zatrudniania obywateli Ukrainy,
 • poszerzenie wiedzy pracodawców na temat Krajowego
  Funduszu Szkoleniowego,
 • nawiązanie współpracy z nowymi pracodawcami oraz
  wzmocnienie współpracy z pracodawcami dotychczas
  współpracującymi,Pracodawcy uzyskają informacje na temat możliwości
  zatrudniania bezrobotnych w ramach subsydiowanych form
  wsparcia, w tym także zatrudniania obywateli Ukrainy. Specjalista
  ds. rozwoju zawodowego przedstawi założenia Krajowego Funduszu
  Szkoleniowego. Pracownicy urzędu pracy  – doradcy klienta
  instytucjonalnego udzielą zainteresowanym
  pracodawcom/przedsiębiorcom wsparcia dotyczącego
  przygotowaniu wniosków o zorganizowanie subsydiowanych form
  zatrudnienia.

  Dodatkowo w pierwszym dniu obchodów Europejskich Dni
  Pracodawców tj. 18.05.2022r. odbędą si ę dwa spotkania:
  od godz. 10:30 z przedstawicielami Mazowieckiego
  Regionalnego Funduszu Pożyczkowego,
  od godz. 12:30 z przedstawicielami Orlen Ochrona sp. z o.o.
  W drugim dniu tj. 19.05.2022r . w godzinach 10:00 – 12:00
  pracodawcy/osoby bezrobotne planujące rozpocząć działalność
  gospodarczą będą mogli skorzystać z indywidualnych porad
  ekspertów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat
  w Gostyninie oraz Urzędu Skarbowego w Gostyninie.