O G Ł O S Z E N I E w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy „Parkowa” w Pacynie

Informuję mieszkańców miejscowości Pacyna o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie zmiany oznaczenia dotychczasowej ulicy (droga powiatowa nr 1434 W w Pacynie, dz. nr 1/3): z nazwy „Parkowa” na nazwę „Bronisława Strynkiewicza”.

Przeprowadzenie konsultacji ma na celu zebranie opinii w tej sprawie.

Termin konsultacji: od 30 maja 2022 r. do  30 czerwca 2022 r.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnych ankiet przez mieszkańców Pacyny, zgodnie z wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie  bip.pacyna.mazowsze.pl. w zakładce konsultacje społeczne, a także na stronie www.pacyna.mazowsze.pl  oraz  na  tablicy  informacyjnej  Urzędu Gminy w Pacynie.

Mapa z propozycją zmiany nazwy ulicy oraz jej przebiegiem zostanie wyłożona w terminie konsultacji w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, pok. nr 8,  tel. 24 285 80 45.
W umówionym wcześniej terminie będzie można zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w tej sprawie. Podpisane ankiety można składać w sekretariacie Urzędu Gminy,  drogą  pocztową na adres:  Urząd  Gminy  w  Pacynie,  ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna lub elektronicznie: gmina@pacyna.mazowsze.pl

Załączniki:

  1. OGŁOSZENIE
    w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku ze zmianą nazwy ulicy Parkowej w Pacynie
      (ogłoszenie w sprawie konsultacji wersja MS WORD)
  2. Projekt  zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Parkowej w Pacynie.
  3. Załącznik nr 1 do projektu zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Parkowej w Pacynie – mapa
  4. Załącznik nr 2 do projektu zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Parkowej w Pacynie – ankieta konsultacyjna
  5. Obowiązek informacyjny RODO