PROGRAM USUWANIA FOLII ROLNICZYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE GMINY  PACYNA

UWAGA

 UCZESTNICY PROGRAMU USUWANIA FOLII ROLNICZYCH
Z GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE

GMINY  PACYNA

Informujemy mieszkańców Gminy Pacyna którzy złożyli wnioski w 2021 roku do uczestnictwa w programie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, iż w dniach 23 – 24 czerwca 2022 roku w godzinach 900 – 1500  w miejscowości SŁOMKÓW /stadion/ będzie możliwość:

dowiezienia/pozbycia się  wyłącznie odpadów posortowanych na niżej wymienione grupy:

  • folia z bel (biała, zielona i transparentna/przeźroczysta może być razem, mogą też być razem worki po nawozach, ale nie typu Big-Bag)
  • folia z pryzm (czarna i czarno – biała może być razem)
  • Big – Bag, (tylko Big-Bag)
  • siatki i sznurki.

Będą przyjmowane odpady prawidłowo posortowane. Dodatkowo przypominamy, iż prawidłowe przygotowanie odpadów m.in polega na:

  • NIE wkładaniu i NIE zawijaniu do środka folii i worków oraz do Big – Bagów innych odpadów takich jak opony, sianokiszonkę, śmieci itp.,
  • usuwaniu i wytrzepywaniu z folii innych zanieczyszczeń, w tym dużych ilości ziemi.

Dopuszczalne są śladowe zabrudzenia ziemią.

Duże ilości ziemi  w odpadach z folii podnoszą ich wagę i w konsekwencji negatywnie wpływają na ogólną masę odpadów zakwalifikowaną do odbioru w ramach dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ograniczając dostęp do programu pozostałym uczestnikom.

Załadunek odpadów będzie odbywał się zgodnie z rodzajem  kontenera lub samochodu, stosując się do poleceń obsługi odbierającej odpady.

W celu umożliwienia uczestnikom programu odpowiedniego przygotowania odpadów do odbioru ustala się, że harmonogram odbioru będzie realizowany od 23 do 24 czerwca 2022 r.

Prosimy posiadać ze sobą dowód osobisty w celu spisania protokołu oraz dokumentów (zaświadczeń, decyzji) o otrzymanej pomocy de minimis (pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie), w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch lat poprzedzających rok bieżący pomoc została udzielona.

UWAGA !!!

Nie będzie odbierana folia nieposegregowana, ponieważ kwalifikuje się ona do odpadów zmieszanych, które nie są objęte programem. Takie odpady właściciele gospodarstw rolnych będą zmuszeni wywieźć na własny koszt.