INFORMACJA

Rolnicy, którzy ponieśli straty w dniu 23.07.2022 r. mogą składać wnioski o oszacowanie szkód do Urzędu Gminy w Pacynie do dnia 03.08.2022 r.

Do czasu przeprowadzenia przez komisję lustracji na miejscu wystąpienia szkód nie może być dokonana likwidacja ani zbiór uprawy.

Protokół zostanie sporządzony po otrzymaniu ekspertyzy potwierdzającej wystąpienie zjawiska z Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej.

Wzór wniosku o oszacowanie szkód.