Podpisanie umowy o dofinansowanie.

W dniu 5 września 2022 r., w Płocku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Pacyna.
W ramach umowy Gmina Pacyna otrzymała dofinansowanie w wysokości 34 757,80 zł na realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pacyna”