Postępowanie przetargowe KPP GOSTYNIN

Informuję, że w dniu 12.09.2022 r. na platformie zakupowej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu (https://platformazakupowa.pl/transakcja/662378) ogłoszone zostało postępowanie na wybór wykonawcy zadania remontowego pn.:
„2022/BZP 00344249/01 57 /22 – KPP GOSTYNIN – malowanie pomieszczeń, wykonanie drenażu piwnic.
ROBOTY BĘDĄ WYKONYWANE W OBIEKCIE CZYNNYM” z terminem składania ofert do 29.09.2022 r. do godz. 11:00.