Informacja w sprawie innych źródeł ciepła

Informujemy mieszkańców Gminy Pacyna o możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, na podstawie art. 24 ust 29 ustawy z dnia 20 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

Wnioski można składać w siedzibie GOPS w Pacynie od poniedziałku do czwartku.

Załączniki:

 1. USTAWA
  z dnia 15 września 2022 r.
  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
 2. ROZPORZĄDZENIE
  MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
  z dnia 20 września 2022 r.
  w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania
  niektórych źródeł ciepła