Jubileusz 50 – lecia małżeństwa

W dniu 26 października 2022 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pacynie, w dwóch turach, odbyła się uroczystość Złotych Godów.
Jubileusz 50 – lecia małżeństwa  świętowało 10 par.
Jubilatów i zgromadzonych gości powitała Agnieszka Józwik, kierownik USC.
Życzenia Solenizantom złożył Krzysztof Woźniak, Wójt Gminy Pacyna oraz Maria Obidowska, Przewodnicząca Rady Gminy Pacyna.
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, kwiaty oraz listy gratulacyjne

otrzymali:

  1. Irena i Jerzy Szyjdukowie
  2. Marianna i Władysław Leonarczykowie
  3. Danuta i Tadeusz Urbańscy
  4. Józefa i Józef Kołodziejczykowie
  5. Teresa i Jan Durmajowie
  6. Maryla i Mieczysław Stępniowie
  7. Wanda i Andrzej Matuszewscy
  8. Wanda i Jan Śmigielscy
  9. Grażyna i Ryszard Kozłowscy
  10. Katarzyna i Kazimierz Ipatowie

Były torty i toasty za Jubilatów.
Życzymy Im dużo zdrowia i dalszych jubileuszy.