Druki do pobrania

.

  1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

  2. Dane identyfikacyjne współwłaścicieli / współużytkowników / współposiadaczy / – nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

  3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

  4. Dane identyfikacyjne współwłaścicieli / współużytkowników / współposiadaczy  – nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

  5. Oświadczenie.