Komunikaty i informacje – 2020 r.

.

  1. K O M U N I K A T
   dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r. oraz bazy danych o produktach i opakowaniach w gospodarce odpadami (BDO)

  2. K O M U N I K A T
   dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno-wypoczynkowych dotyczący systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.

  3. K O M U N I K A T
   Kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym.

  4. K O M U N I K A T
   Zasady segregacji.

  5. K O M U N I K A T
   Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  6. K O M U N I K A T
   OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DO URZĘDU GMINY W PACYNIE DO 31 STYCZNIA 2020 R.

  7. Przypomnienie dla przedsiębiorców o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych

  8. Komunikat ws. aktualizacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  9. A P E L WÓJTA GMINY PACYNA W SPRAWIE PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH.

  10. P R Z Y P O M N I E N I E o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi