Łowiectwo

.

 1. Dane kontaktowe – Wojskowe Koło Łowieckie nr 329 „CIS”

 2. Dane kontaktowe – Koło Łowiecki „HUBERTUS” w Płocku

 3. Dane kontaktowe – Wojskowe Koło Łowieckie nr 120 „SOKÓŁ”

 4. Postępowanie przy powstaniu szkód łowieckich

 5. Wzór zgłoszenia szkody

 6. Koła Łowickie – mapa zasięgu.

 7. UCHWAŁA NR 108/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
  z dnia 19 czerwca 2018 r.
  w sprawie terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego, dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za szkody łowieckie, obowiązujących od 2018 roku