Przebudowa drogi w Kątach na długości 697 m.

Przedmiotem zamówienia w ramach zadania były roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej przejętej do Starostwa Powiatowego w Gostyninie w miejscowości Kąty gmina Pacyna, na terenie działki nr ewid. 174, na odcinku od 0+0,0 do 0+697,28 mb.

Szczegółowe dane dotyczące zakresu inwestycji znajdują się w przedmiarze robót na stronie bip.pacyna.mazowsze.pl w zakładce przetargi.

W wyniku prowadzenia postępowania w formie zapytania ofertowego dot. realizacji powyższej inwestycji wybrano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S.A

Koszt inwestycji wyniósł 255 933,78 zł brutto z czego 100 000 zł brutto wyniosła dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Termin realizacji  lipiec 2018r