Remont budynku remizy OSP Model

Remont remizy OSP Model
Koszt inwestycji:
Środki własne – 55 813,34 zł
Dotacja z MSWiA – 25 000,00 zł

Termin realizacji: IV kwartał 2018 r.

Zakres wykonanych prac obejmował:

1) utylizacja obecnego eternitowego poszycia dachowego i zastąpienie go nowym,
2) wymiana posadzki podłogowej w części świetlicowej,
3) wymiana okien i drzwi,
4) adaptacja części świetlicy na zaplecze kuchenne oraz łazienkę wraz z jej wyposażeniem,
5) budowa przyłącza wodociągowego,
6) naprawa elewacji zewnętrznej i wewnętrznej,
7) malowanie elewacji zewnętrznej i wewnętrznej,
8) wymiana instalacji elektrycznej,
9) wykonanie instalacji wentylacji odprowadzania spalin,
10) wymiana wrót garażowych,
11) wykonanie sklepienia (sufitu) w garażu,
12) oświetlenie stropu garażu i świetlicy,
13) zakup mebli do pomieszczenia kuchennego,
14) wymiana oświetlenia typu LED na zewnątrz i wewnątrz budynku,
15) zakup urządzenia olejowego do ogrzewania pomieszczeń

Fotorelacja z przeprowadzonej inwestycji: