Remont Łazienek – Szkoła Podstawowa w Pacynie

W okresie wakacyjnym wykonana została przebudowa łazienek oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku Gminy, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Pacynie. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:

-r ozebranie ścianek działowych
– demontaż skrzydeł drzwiowych
– wykucie ościeżnic drzwiowych
– rozkucie otworów drzwiowych
– rozebranie posadzek wraz z izolacją
– osadzenie nadproży prefabrykowanych Typu L 19 nad otworami drzwiowymi
– osadzenie ościeży drzwiowych
– zamurowanie otworów drzwiowych cegłą pełną ceramiczną na zaprawie cem- wap.
– wykonanie ścianek działowych z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cem- wap.
– wykonanie tynków wewnętrznych kat. III na ściankach z cegły
– wykonanie podsypki piaskowej po posadzki gr. 10 cm.
– ułożenie podkładu z betonu C8/10 gr 10 cm.
– ułożenie 2x folia izolacyjna – ułożenie styropianu pod posadzkę gr. 5 cm.
– wykonanie wylewki cementowej gr 6 cm. zatartej na ostro
– ułożenie płytek ceramicznych na ścianach do wysokości pomieszczenia
– ułożenie płytek podłogowych ceramicznych antypoślizgowych
– montaż skrzydeł drzwiowych o szerokości 90 cm, pokrytych laminatem
– montaż kabinowych ścianek systemowych z laminatu HPL gr. 10 mm
– montaż sufitu podwieszonego np. AMSTRONG
– obudowa płytą karton-gips. istniejących i projektowanych przy suficie poziomów wody i co. oraz pionów kanalizacyjnych
– przebudowa instalacji wody zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji do urządzeń sanitarnych
– przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej odbierającej ścieki z urządzeń sanitarnych w węzłach sanitarnych
– przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej odbierającej ścieki z urządzeń w kuchni
– przebudowa instalacji wentylacji
– przebudowa instalacji centralnego ogrzewania
– wykonanie nowej instalacji elektrycznej w przebudowywanych łazienkach w budynku.

Koszt inwestycji wyniósł: 265 568,05 zł.