PSZOK PACYNA – LIST WÓJTA GMINY

Zapraszamy do zapoznania się z listem Wójta Gminy Pacyna w sprawie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pacynie