Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie

Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie jest samorządową instytucją kultury, działającą na rzecz społeczności lokalnej w gminie Pacyna. Głównym celem GBP w Pacynie jest upowszechnianie wiedzy i kultury wśród mieszkańców społeczności lokalnej, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży z terenu gminy oraz oferowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Sieć biblioteczna na terenie gminy Pacyna to Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie oraz filia biblioteczna znajdująca się w Skrzeszewach.

Jest instytucją kultury – jednostką administracyjną gminy Pacyna, posiada filię w Skrzeszewach. Działalność biblioteki sięga roku 1949. Obecnie mieści się ona w budynku Urzędu Gminy. Księgozbiór naszych bibliotek jest bardzo zróżnicowany, zrąb ksiąg stanowi literatura dla dzieci i młodzieży, literatura dla dorosłych oraz pozycje popularnonaukowe. Czytelnicy reprezentują wszystkie grupy wiekowe choć aktywność czytelnicza poszczególnych grup jest różna.

Dzieci i młodzież z terenu naszej gminy corocznie bierze udział w konkursach recytatorskich „Pięknie być człowiekiem”, w których zajmuje wysokie miejsca. Udział w tego typu konkursach daje możliwość sprawdzenia posiadanych umiejętności a także daje możliwość uzdolnionym osobom realizacjię marzeń.

Każdy chętny może również bezpłatnie skorzystać z szerokopasmowego dostępu do Internetu na wyznaczonych stanowiskach komputerowych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach przyznanego dofinansowania w wysokości: 20111,96 zł brutto zakupiono:

  • 3 komputery HP 24” AIO I5-9400T White
  • Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera Exosys M2135DN
  • Monitor interaktywny AVTEK Touchscreen 5 Connect + 65
  • 3 urządzenia UPS Eaton 5E 850VA 480W
  • 3 zestawy słuchawek firmy Pionier
  • 3 pakiety oprogramowania MS Office Standard 2019
  • 3 zestawy klawiatury i myszki bezprzewodowej USB Logitech MK470 Desktop
  • Dysk zewnętrzny HDD USB 3.0 2.5″ 3TB Seagate Expansion Portable.

Całkowity koszt zadania wyniósł 23 942,80 zł brutto z czego wkład własny wyniósł: 3830,84 zł brutto.Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie

09-541 Pacyna
ul. Wyzwolenia 7
NIP: 971-06-45-863
tel. (024) 2858056
e-mail: biblioteka@pacyna.mazwsze.pl
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1500
Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie, filia Skrzeszewy
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 1030 – 1200
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie
Katarzyna Rączka
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PACYNIE

KLAUZULA INFORMACYJNA – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH