Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie

Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie jest samorządową instytucją kultury, działającą na rzecz społeczności lokalnej w gminie Pacyna. Głównym celem GBP w Pacynie jest upowszechnianie wiedzy i kultury wśród mieszkańców społeczności lokalnej, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży z terenu gminy oraz oferowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Sieć biblioteczna na terenie gminy Pacyna to Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie oraz filia biblioteczna znajdująca się w Skrzeszewach.

Jest instytucją kultury – jednostką administracyjną gminy Pacyna, posiada filię w Skrzeszewach. Działalność biblioteki sięga roku 1949. Obecnie mieści się ona w budynku Urzędu Gminy. Księgozbiór naszych bibliotek jest bardzo zróżnicowany, zrąb ksiąg stanowi literatura dla dzieci i młodzieży, literatura dla dorosłych oraz pozycje popularnonaukowe. Czytelnicy reprezentują wszystkie grupy wiekowe choć aktywność czytelnicza poszczególnych grup jest różna.

Dzieci i młodzież z terenu naszej gminy corocznie bierze udział w konkursach recytatorskich „Pięknie być człowiekiem”, w których zajmuje wysokie miejsca. Udział w tego typu konkursach daje możliwość sprawdzenia posiadanych umiejętności a także daje możliwość uzdolnionym osobom realizacjię marzeń.

Każdy chętny może również bezpłatnie skorzystać z szerokopasmowego dostępu do Internetu na wyznaczonych stanowiskach komputerowych.Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie

09-541 Pacyna
ul. Wyzwolenia 11A
NIP: 971-06-45-863
tel. (024) 2858056
e-mail: biblioteka@pacyna.mazowsze.pl
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie
Agnieszka Marciniak.
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PACYNIE

KLAUZULA INFORMACYJNA – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH