Informacja w sprawie innych źródeł ciepła

Informujemy mieszkańców Gminy Pacyna o możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, na podstawie art. 24 ust 29 ustawy z dnia 20 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967). Wnioski można składać … Czytaj dalej Informacja w sprawie innych źródeł ciepła

XXXIX sesja Rady Gminy Pacyna.

Zawiadamiamy, że w dniu 23 września 2022 r. (piątek) o godz. 9:00 (sala narad) odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Pacyna. Transmisja z obrad dostępna będzie na kanale YOUTUBE „Gmina Pacyna” pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCJjFy3Dsh1Rawj8RqvOYqEA W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS – CoV – 2 w Polsce oraz wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej … Czytaj dalej XXXIX sesja Rady Gminy Pacyna.

Postępowanie przetargowe KPP GOSTYNIN

Informuję, że w dniu 12.09.2022 r. na platformie zakupowej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu (https://platformazakupowa.pl/transakcja/662378) ogłoszone zostało postępowanie na wybór wykonawcy zadania remontowego pn.: „2022/BZP 00344249/01 57 /22 – KPP GOSTYNIN – malowanie pomieszczeń, wykonanie drenażu piwnic. ROBOTY BĘDĄ WYKONYWANE W OBIEKCIE CZYNNYM” z terminem składania ofert do 29.09.2022 r. do godz. 11:00.

INFORMACJA DODATEK WĘGLOWY

20Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy są spełnione łącznie dwa warunki: głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej … Czytaj dalej INFORMACJA DODATEK WĘGLOWY

Wizyta w Sejmie

Na zaproszenie Pana Macieja Małeckiego Ministra – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Wójt Gminy Pacyna Krzysztof Woźniak wraz z Radnymi Rady Gminy Pacyna i pracownikami Urzędu Gminy w Pacynie przebywali w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Minister powitał gości w gmachu Sejmu, zapoznał z historią i zasadami funkcjonowania polskiego parlamentaryzmu oraz, wraz z przewodnikiem, oprowadził … Czytaj dalej Wizyta w Sejmie

Podpisanie umowy o dofinansowanie.

W dniu 5 września 2022 r., w Płocku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Pacyna. W ramach umowy Gmina Pacyna otrzymała dofinansowanie w wysokości 34 757,80 zł na realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pacyna”

Z A P R O S Z E N I E

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM SERDECZNIE ZAPRASZA przedstawicieli organizacji pozarządowych, klubów sportowych, grup nieformalnych, przedsiębiorców, władzy publicznej oraz zainteresowanych mieszkańców GMINY PACYNA NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE W celu opracowania jak najlepszej diagnozy obszaru LGD AKTYWNI RAZEM poprzez analizę potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru Spotkanie odbędzie się w dniu 13 września 2022 r. (wtorek) o godz. 16:00 … Czytaj dalej Z A P R O S Z E N I E

XXXVIII Sesja Rady Gmina Pacyna.

Zawiadamiamy, że w dniu 9 września 2022 r. (piątek) o godz. 7:00 (sala narad) odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gmina Pacyna. Transmisja z obrad dostępna będzie na kanale YOUTUBE „Gmina Pacyna” pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCJjFy3Dsh1Rawj8RqvOYqEA W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS – CoV – 2 w Polsce oraz wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej … Czytaj dalej XXXVIII Sesja Rady Gmina Pacyna.

XXXVII Sesja Rady Gmina Pacyna.

Zawiadamiamy, że w dniu 29 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 (sala narad) odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gmina Pacyna. Transmisja z obrad dostępna będzie na kanale YOUTUBE „Gmina Pacyna” pod  linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCJjFy3Dsh1Rawj8RqvOYqEA W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS – CoV – 2 w Polsce oraz wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej … Czytaj dalej XXXVII Sesja Rady Gmina Pacyna.

Informacja dot. polowania.

W związku z art. 42, ust. 2b Ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. Zarząd Koła Łowieckiego „HUBERTUS” w Płocku jako organizator polowania dewizowego uprzejmie informuje, że na terenie dzierżawionego przez nas obwodu łowieckiego odbywać się będzie polowanie dewizowe. Termin polowania 12 – 16 sierpnia 2022 roku, obwód nr 340, miejscowości … Czytaj dalej Informacja dot. polowania.