Inwestycje

Spis inwestycji będzie aktualizowany na bieżąco. Inwestycje wcześniejsze, już zakończone będą uzupełnianie sukcesywnie.

Światłowodowy dostęp do InternetuRemont Łazienek – Szkoła Podstawowa w Pacynie
Otrzymanie dotacji z Funduszu SprawiedliwościPrzebudowa drogi w Rakowcu na długości 285,690 mb.Przebudowa grogi w Rakowie na długości 227,31 mb.
Przebudowa drogi w Kątach na długości 697 m.Remont budynku remizy OSP ModelGminny Ośrodek Zdrowia – remont elewacjiPrzebudowa drogi gminnej w miejscowości ModelPrzebudowa drogi gminnej w miejscowości PodczachyPrzebudowa drogi gminnej w miejscowości Sejkowice
Termomodernizacja i przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skrzeszewy 21Zakup nowego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnejPrzebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Podatkówek
Remont i konserwacja zieleni mogił wojennych na zabytkowym cmentarzu w LuszynieBudowa systemu wizualizacji z remontem układu sterowania pompowni ścieków w PacynieMontaż monitoringu jako element gminnego boiska sportowego.
Przebudowa drogi w miejscowości Raków na długości 650 mb.Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w LuszynieBudowa interaktywnego placu zabaw w Pacynie
Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę ciągu spacerowo-pieszego w miejscowości Luszyn.Odnowa miejscowości Luszyn poprzez zagospodarowanie centrum oraz budowę chodników w miejscowości LuszynPrzebudowa drogi gminnej w miejscowości Raków na odcinku 1000 mb


Termomodernizacja i modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynku ZSO w PacynieBudowa interaktywnego placu zabaw w Skrzeszewach
Zakup strojów ludowych dla Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca PACYNA

Strona 2