Nagrania 2018

RADA GMINY PACYNA
OBRADY KOMISJI 28.03.2018
XXIV SESJA RADY GMINA PACYNA
29.03.2018
Obrady Komisji Rewizyjnej 15 – 16 maja 2018 r.
RADA GMINY PACYNA
OBRADY KOMISJI 29.05.2018
XXV SESJA RADY GMINA PACYNA
30.05.2018