Nagrania 2018

Klauzula Informacyjna dla wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Pacyna

RADA GMINY PACYNA
OBRADY KOMISJI 28.03.2018
XXIV SESJA RADY GMINA PACYNA
29.03.2018
OBRADY KOMISJI REWIZYJNEJ 15 – 16 MAJA 2018 r.
RADA GMINY PACYNA
OBRADY KOMISJI 29.05.2018
XXV SESJA RADY GMINA PACYNA
30.05.2018
XXVI SESJA RADY GMINA PACYNA
13.08.2018
XXVII SESJA RADY GMINY PACYNA 14.09.2018 r
XXVIII SESJA RADY GMINY PACYNA 05.11.2018 r
I SESJA RADY GMINY PACYNA 23.11.2018 r
II SESJA RADY GMINY PACYNA 4.12.2018 r
III SESJA RADY GMINY PACYNA 28.12.2018 r