Remont układu sterowania oczyszczalni ścieków w Pacynie i budowa systemu wizualizacji z remontem układu sterowania pompowni ścieków w Pacynie

Koszt inwestycji 35 460,90 zł

W ramach inwestycji dokonano remontu oczyszczalni instalując nowy układ sterowania dla urządzeń oczyszczalni zastępujący układ fabryczny. Nowy układ sterowania oparty o sterownik programowalny PLC z wyświetlaczem informującym o stanie urządzeń w języku polskim umożliwi obsłudze bezproblemową obsługę oczyszczalni. Dodatkowo do modułu komunikacyjnego sterownika PLC dołączony został modem telemetryczny GPRS , którego zadaniem będzie przesyłanie do systemu nadrzędnego SCADA informacji o stanie obiektu. Nadrzędny system SCADA w oparciu o oprogramowanie narzędziowe o charakterze otwartym znajduje się w siedzibie urzędu  i do niego spływają wszystkie informacje o stanie obiektu. Również awarie są odnotowywane i przekazywane do Operatora.

Dzięki zastosowaniu systemu SCADA możliwe jest skorelowanie pracy pompowni ścieków z pracą oczyszczalni ścieków umożliwiające jej równomierną prace. W tym celu istniejący układ sterowania pompowni ścieków w Pacynie został rozbudowany o sterownik mikroprocesorowy z modułem komunikacyjnym GPRS i włączony do systemu SCADA. Wzajemna komunikacja pompowni i oczyszczalni umożliwi jej bezawaryjną eksploatację.

Termin oddania 2016 rok.